Zamówienia publiczne


Nazwa Data składania ofert Status
Zapytanie ofertowe – Remont pomieszczeń sanitariatów oraz pomieszczenia kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej 24.11.2023 / 11:00 Zakończone
Zapytanie ofertowe – Sukcesywna dostawa owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej 20.08.2021 / 12:00 Zakończone
Dostawa środków ochrony indywidualnej dla personelu i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach Projektu grantowego: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 20.11.2020 / 12:00 Zakończone
Dostawa fabrycznie nowego aparatu do dekontaminacji pomieszczeń wraz ze środkami eksploatacyjnymi dla Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach Projektu grantowego: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 03.11.2020 / 12:00 Zakończone
Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią w Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach Projektu grantowego: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 03.11.2020 / 12:00 Zakończone
Dostawa środków ochrony indywidualnej dla personelu i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach Projektu grantowego: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 03.11.2020 / 12:00 Zakończone
Sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter 27.04.2018 / 11:00 Zakończone
Dostawa samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D 29.01.2018 / 12:00 Zakończone
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej 08.12.2017 / 11:00 Zakończone
Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję pailiwa gazowego dla potrzeb DPS w Mszanie Dolnej 17.11.2017 / 11:00 Unieważnione
Dostawa samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D 27.10.2017 / 12:00 Unieważnione
Sukcesywna dostawa owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej 17.08.2016 / 12:00 Zakończone
Skip to content