O nas


    Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej jest jednostką organizacyjną powiatu limanowskiego, zajmującą się całodobową opieką nad przewlekle psychicznie chorymi. Dom dysponuje 48 miejscami. Funkcjonuje na podstawie Decyzji Nr 11/2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2012r.

    Podstawowym celem DPS w Mszanie Dolnej jest zapewnienie bezpiecznego i godnego życia osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku rodzinnym. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie szeregu usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i edukacyjnych oraz tzw. usług wspierających.

    Usługi opiekuńcze oraz wspierające świadczone są w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Nad zdiagnozowaniem potrzeb mieszkańców i określeniem obszaru wsparcia mieszkańców czuwa zespół terapeutyczno-opiekuńczy.

    Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca, z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia.
Takie indywidualne podejście do mieszkańców Domu umożliwia właściwy dobór form i metod terapii zajęciowej, rehabilitacji i aktywizacji oraz ustalenie preferencji co do form spędzania czasu wolnego.

    W Domu znajdują się pokoje jedno, dwu i trzy – osobowe oraz kilka czteroosobowych, w których przebywają osoby leżące.
Nie korzystamy z cateringu – trzy główne posiłki i podwieczorek przygotowywane są w naszej własnej kuchni, ponadto mieszkańcy mają możliwość korzystania z podręcznej kuchenki.

W leczeniu chorób psychicznych stosowanych jest wiele różnorodnych metod terapii i rehabilitacji, do których należą między innymi:

  • rehabilitacja społeczna zajmująca się usprawnianiem nieprawidłowych relacji socjospołecznych, będących w centrum zainteresowania pomocy społecznej. Ważnym elementem rehabilitacji społecznej jest terapia zajęciowa. Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, kładzie duży nacisk na terapię zajęciową mieszkańców. Terapia zajęciowa jest dziedziną aktywności osób niepełnosprawnych, w której praca i zabawa przenikają się wzajemnie, tak jak przeplatają się jej zadania – usprawnianie psychiczne i fizyczne. Terapeuci prowadzą zajęcia plastyczne, podczas których mieszkańcy, w zależności od upodobania, rozwijają swoje talenty artystyczne. Pasje muzyczne, mieszkańcy naszego Domu, pogłębiają na zajęciach z muzykoterapii, na których pod okiem instruktora uczą się rytmiki, gry na instrumentach i śpiewu
  • rehabilitacja psychologiczna zajmująca się zaburzeniami reakcji psychicznych. Nad spokojem psychicznym w naszym Domu czuwa zatrudniony psycholog.

Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Skip to content