Dostawa fabrycznie nowego aparatu do dekontaminacji pomieszczeń wraz ze środkami eksploatacyjnymi dla Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach Projektu grantowego: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.


Data publikacji: 23.10.2020

Data składania ofert: 03.11.2020r. do godz. 12:00.

Data otwarcia ofert: 03.11.2020r.  o godz. 12:20

Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
– w zakresie przedmiotu zamówienia – Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego – Beata Bugajska,
– w zakresie procedury udzielania zamówień publicznych:
Główny księgowy – Ewa Pleń-Spyrka lub Główny Administrator – Joanna Michór tel.(18) 3310154 wew. 21

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy
  3. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 3 – oświadczenie
  5. Załącznik nr 4 – umowa projekt
  6. Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna
  7. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia
  8. Odpowiedź na zpytanie dot. zapytania ofertowego
  9. Powiadomienie o wyborze oferty
Skip to content