Zapytanie ofertowe – Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

Dom Pomocy Społecznej ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą – sprzedaż i dystrybucję gazu dla Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Wyniki

Skip to content