Dostawa samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D


Data publikacji: 22.01.2018

Data składania ofert: 29.01.2018 r. do godz. 12:00

Data otwarcia ofert: 29.01.2018 r. o godz. 12:15

Informacje kontaktowe:
Joanna Michór – administrator Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
tel. 18 33 10 154
 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Opis zapytania ofertowego
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  5. Umowa dostawy – wzór
  6. Wykaz dostaw
  7. Wykaz stacji serwisowych
  8. Powiadomienie o wyborze oferty

 

 

Skip to content