Sukcesywna dostawa owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej


Data publikacji: 10.08.2016

Data składania ofert: 17.08.2016

Data ogłoszenia wyników: 18.08.2016

Informacje kontaktowe:

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Zamówień Publicznych SIWZ
  3. Formularz ofertowy
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Ogłoszenie o wyborze oferty wraz z porównaniem złożonych ofert (pełny tekst)

 

 

Skip to content