Z kolędą na ustach 23.01.2019

Tradycją naszego Domu jest organizowanie spotkania integracyjnego pod hasłem „Z kolędą na ustach„. Spotkanie miało miejsce 23 stycznia 2019r. w Remizie OSP w Mszanie Dolnej. Obecnością swoją zaszczyciły nas władze powiatowe: Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Filipiak. Wicestarosta Limanowski Agata Zięba, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Jan Więcek i Józef Pietrzak oraz Radni Powiatu Bolesław Jania, Dorota Stanisławczyk i Marian Wójtowicz, z-ca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Wanda Marek.

Wśród grona gości wymienić należy proboszcza tutejszej parafii ks. Jerzego Raźnego, oraz liczną grupę dyrektorów zaprzyjaźnionych dps-ów wraz z mieszkańcami.

Spotkanie rozpoczęto od przywitania wszystkich zaproszonych gości oraz złożenia świąteczno-noworocznych życzeń przez Dyrektora DPS Panią Małgorzatę Łukasik.

Zabawa przebiegła w miłej, rodzinnej atmosferze przy muzyce i konkursach z nagrodami dla mieszkańców. Spotkanie umilił występ młodzieży z zespołu muzycznego pod nazwą „Dolina Mszanki „

Impreza nie odbyłaby się gdyby nie silne zaangażowanie sponsorów, wśród których wymienić należy:

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej, Agata, TZMO, Apteka Rodzinna, Barbara, SALAMI, Firma Complex, Hydro-Instal”, „Kwiaciarnia Carrolla” , „Kaminex”, „OSM Nowy Targ”, Zakład Elektro-Instalacyjny „Adam Kowal”.

Skip to content