Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko administratora została wybrana Pani Joanna Michór zam. w Łętowem.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Michór  złożyła dokumenty aplikacyjne i spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.

Przeprowadzony test merytoryczny oraz rozmowa kwalifikacyjna wykazały  dobrą teoretyczną i praktyczną znajomość zagadnień wymaganych na w/w stanowisku.

Jednocześnie wysoko została oceniona jej umiejętność działania w warunkach stresu oraz  kultura osobista i komunikatywność kandydatki.

 

 

 

Skip to content