Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

jednostka powiatu limanowskiego, zajmująca się
całodobową opieką nad przewlekle psychicznie chorymi


DYREKCJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZANIE DOLNEJ INFORMUJE, IŻ W ZWIĄZKU Z UTRZYMUJĄCYM SIĘ STANEM EPIDEMII
OGRANICZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW NASZEGO DOMU.

DZIAŁANIA TE PODYKTOWANE SĄ TROSKĄ O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW I PERSONELU DOMU

W RAZIE PYTAŃ BĄDŹ WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY.

Skip to content